Süfrə duasl

Süfrə duasl
Bismillahir rəhmanir rəhim

Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin.

Vəl aqibətu lil muttəqin.

Əssəlatu vəs səlamu əla səyyidina və nəbiyyina Əbilqasimi Muhəmməd.

Və alihit tahirin.

Və lənətullahi əla ədaihim əcməin.

Minəl anə ila qiyami yəvmiddin.

Həniən lil akilinə və bərəkətən lil bazilin.

Və sihhətən və səlamətən lil hazirinə vəl calisinə və musafirin.

Və rəhmətən li əmvatil hazirin.

Əllahummə təqəbəl həsənatil muhsinin və itaməl mutimin.

La siyyəma hazihil həsənəh.

Və bəlliğ səvabəha ila ərvahi əmvati sahibil ihsan.

Bihəqqi ayətil Qur'an.

Və bi həqqi əsmaikəl husna.

Və bihəqqi surətil mubarəkətil fatihəti məəssələvat.

Islam
Həzrəti Əli (ə) kəlamları

Həzrəti Əli (ə) kəlamları..

Islam
Kafirun surəsi

Kafirun surəsi..

Islam
Allaha gedən yolda hallar

Allaha gedən yolda hallar..

Islam
Sübh namazı

Sübh namazı..

Islam
Ramazan ayı təqvimi 2021

Ramazan ayı təqvimi 2021..

Islam
"Həcc ziyarətinə gedən zəvvarların heç bir çətinliyi yoxdur" - Şeyxülislam

"Həcc ziyarətinə gedən zəvvarların heç bir çətinliyi..

Rəylər (0)