Gizlilik şərtləri

1. Məxfilik Siyasəti, İstifadəçi tərəfindən qeydiyyatdan keçərkən və ya kitabevim.az internet səhifəsindəki xidmətlərdən faydalanarkən təqdim etdiyi şəxsi məlumatların saxlanılması və qorunması ilə bağlı tərərflərin hüquq və vəzifələrini müəyyən edir.
2. Sizə məxsus şəxsi məlumatları bizimlə paylaşdığınıza, inamınıza görə minnətdarıq və sizi əmin edirik ki, bu məlumatlar yalnız sizə xidmət göstərmək və xidmət keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə toplanır!
3. İstifadəçi internet səhifəsindən istifadə etməklə bu məxfilik siyasətini qəbul etdiyini təsdiqləyir və öz üzərinə burada əksini tapan qayda və şərtlərə riayət etmək öhdəliyini götürür.
4. İdarəçi, may.az İnternet səhifəsində mövcüd olan və istifadəçilərdən müxtəlif məlumatlar tələb edən formlar, anketlər vasitəsilə İstifadəçi barədə əlaqə ( məs. ad, soyad, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi və s. ) və demoqrafik məlumatları əldə edə bilər. Zəruri hallarda İstifadəçidən maliyyə xarakterli məlumatlar da alına bilər ( məs. kredit kartı nömrəsi ). Burada qeyd olunan məlumatlardan İstifadəçinin sifarişlərini almaq, ona mal və xidmətlər təklif etmək, İstifadəçi tərəfindən edilən ödənişləri həyata keçirmək, onun üzvlük hesabını idarə etmək, o cümlədən İstifadəçinn marağını cəlb edə biləcək mal və xidmətlər barədə ona məlumat vermək məqsədilə istifadə edilir.
5. İstifadəçi , internet səhifəsində qeydiyyata alındıqdan sonra, əksini tələb etmədiyi müddətcə, onun elektron poçt ünvanına mütəmadi olaraq saytda olan yeniliklər, yeni kampaniyalar barədə məlumatlar göndəriləcəkdir. Bu cür məlumatların gəlişini istəməyən İstifadəçi İdarəçidən məlumatların gəlişinin dayandırılmasını tələb edə bilər.
6. Zəruri hallarda İdarəçi, İstifadəçi ilə əlaqə saxlamaq məqsədilə ona məxsus əlaqə məlumatlarından istifadə edə bilər. İstifadəçiyə məxsus bu cür məlumatların İdarəçi tərəfindən 3-cü şəxslərə verilməsi qadağandır. İdarəçinin mülkiyyət formasının dəyişməsi və ya yenidən təşkili halında İstifadəçiyə məxsus məlumatlar hüquqi varisə keçəcəkdir.
7. Səlahiyyətli dövlət və ya bələdiyyə orqanlarının qanunvericiliyə uyğun olaraq təqdim etdiyi sorğusu əsasında İdarəçi İstifadəçiyə məxsus şəxsi məlumatları həmin orqanlara verə bilər. Bundan əlavə olaraq, İdarəçi İstifadəçiyə məxsus maliyyə xarakterli məlumatları müvafiq 3-cü şəxslərlə ( bank, kredit təşkilatları və s. ) paylaşa bilər. Paylaşılacaq maliyyə xarakterli məlumatlara kredit kartı nömrəsi, son istifadə tarixi və bunlarla məhdudlaşmayan digər məlumatlar daxildir.
8. kitabevim.az İnternet səhifəsində digər internet səhifələri ilə bağlı linklər mövcud ola bilər. İdarəçi həmin internet səhifələrinin məxfilik siyasətinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.
9. İdarəçi, İstifadəçilərə məxsus şəxsi məlumatların itirilməsi, pis niyyətlə istifadə edilməsi və ya hər hansı qanuna zidd formada istifadə edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə qabaqlayıcı təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirir.
10. İdarəçinin öz mülahizəsinə əsasən istənilən zaman Məxfilik Siyasətində əlavə və dəyişiklik etmək hüququ vardır. Bu cür əlavə və dəyişikliklərlə bağlı İstifadəçilərə məlumat verilir. Əlavə və dəyişikliklər internet səhifəsində yerləşdirdiyi andan qüvvəyə minir. Məxfilik siyasətinə edilmiş əlavə və dəyişikliyi qəbul etməyən İstifadəçinin qeydiyyatına xitam verilir.