İqtisadiyyat
Ən çox qızıl ehtiyatı olan ölkələr

Ən çox qızıl ehtiyatı olan ölkələr..

Bu ölkələrin sırsında həm Qərb, həm də Şərqdən olan dövlətlərin adlarına rast gəlmək olar...