Ayətəl Kürsi ərəbcə və Azərbaycan dilində oxunuşu və yazılışı
Kim paylaşdı:
Hələ boşdur
əvvəl